flashicon
Menadżer Projektów Badawczych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki, Centrum Integracji Europejskiej

Cele studiów podyplomowych

Korzyści, jakie wynikają ze współpracy przedsiębiorstw i uczelni oraz innych jednostek badawczo-rozwojowych są obustronne. Z jednej strony świat biznesu i gospodarki ma możliwość pozyskania wiedzy eksperckiej, dobrze wykształconych specjalistów oraz zaawansowanych i innowacyjnych technologii, z drugiej strony nauka może otrzymać dodatkowe środki na utrzymanie wysokiego poziomu badań. Współcześnie wymaga się, aby pracownik naukowy umiejętnie pozyskiwał fundusze na działalność badawczą oraz komercjalizował jej wyniki. Ponadto przy uczelniach coraz częściej powstają spółki spin-off, które wymagają profesjonalnego zarządzania. Aby sprostać tym wymaganiom i pozostać konkurencyjnym na Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, weź udział w studiach podyplomowych MPB. Głównym celem studiów jest dostarczenie jego słuchaczom (pracownikom sektora B+R) wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania projektami badawczymi, komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności intelektualnej. Studia podyplomowe skierowane są wyłącznie dla osób ze stopniem naukowym doktora reprezentujących w szczególności nauki ścisłe i przyrodnicze i jednocześnie będących pracownikami uczelni wyższych lub jednostek B+R.

Centrum Integracji Europejskiej UAM

Kontakt: Centrum Integracji Europejskiej UAM ul. Umultowska 85 61-614 Poznań www.centrum.amu.edu.pl Koordynator projektu: Joanna Morawska Koordynator ds. rekrutacji i promocji: Agata Zabor

Menadżer Projektów Badawczych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki oraz Centrum Integracji Europejskiej organizują w roku akademickim 2009/2010 unikalne Studia Podyplomowe z zakresu zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji wiedzy pn.:
Menadżer Projektów Badawczych
Głównym celem studiów jest dostarczenie jego słuchaczom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania projektami badawczymi, komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności intelektualnej. Program studiów obejmuje 200 godzin dydaktycznych oraz 25 godzin wizyt studyjnych realizowanych w systemie zaocznym. Studia podyplomowe skierowane są wyłącznie dla osób ze stopniem naukowym doktora reprezentujących w szczególności nauki ścisłe i przyrodnicze i jednocześnie będących pracownikami uczelni wyższych lub jednostek B+R. Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka” 50 osób ma możliwość udziału w bezpłatnych, rocznych studiach podyplomowych. Rekrutacja od 3 sierpnia 2009r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie jednostki koordynującej projekt: www.centrum.amu.edu.pl oraz w sekcjach tematycznych bieżącej strony
Niezbędna jest aktualizacja kontrolki Flash!
Dostęp do tej strony wymaga nowszej wersji "Flash Player" niż obecnie zainstalowana na Twoim komputerze. Darmową aktualizację można pobrać ze strony Adobe wskazując tutaj.
Jeżeli jesteś pewien że Twoja przeglądarka jest już zaktualizowana wskaż tutaj aby przejść do strony CNBM